Maritime Labour Convention (MLC) regulerer hvordan sjøfolks arbeids- og levevilkår skal være på skip, og bestemmer også hvordan sjøfartsadministrasjoner skal før tilsyn med disse. MLC ble vedtatt i 2006, og endringer ble gjennomført i 2014.

Totalt er mer enn 28 000 sjøfolk og fiskere omfattet av nasjonale lover og forskrifter. Om lag 10 500 personer har sitt arbeid om bord på skip som MLC (2006) får anvendelse på, og som seiler under norsk flagg.

MLC-sertifisering og -inspeksjoner på norske skip ble utført av Sjøfartsdirektoratet og de seks anerkjente klasseselskapene (DNV GL, BV, ABS, LR, RINA og ClassNK).

Litt statistikk:

  • 843 norske skip har gyldig MLC 2006-sertifikat.
  • 692 MLC-inspeksjoner ble foretatt på norske skip med MLC 2006-sertifikat.
  • 249 pålegg ble gitt norske skip med MLC-sertifikat.
  • 1 skip ble holdt tilbake etter havnestatskontroll. Ingen norske skip ble holdt tilbake eller fikk forbud mot å forlate havn som følge av graverende funn gjort av den norske flaggstaten i forbindelse med MLC-inspeksjon.
  • Mer enn 1600 inspektører over hele verden, inkludert anerkjente organisasjoner, utførte MLC-inspeksjoner.
  • 254 MLC-inspeksjoner ble foretatt på norske laste- og passasjerskip som ikke har krav om MLC-sertifikat. Det ble gjort 286 funn på 96 av skipene som ble kontrollert.
  • Sjøfartsdirektoratet mottok 10 klager på norske skip i 2016. Ingen klager resulterte i tilbakeholdelse.
  • Sjøfartsdirektoratet foretok én uanmeldt MLC-inspeksjon i 2016.
  • Yrkesskader og yrkessykdommer: Det ble registrert 232 personskader, hvorav 18 var knyttet til skipsulykker. De øvrige var arbeidsrelaterte. Det er om lag 30 færre enn gjennomsnittet de siste fem årene. 41 % av de 232 skadene skyldtes kontakt med gjenstander, mens 3 % oppstod som følge av skli- og fallulykker. Det var ingen dødsulykker.

Se relevante gjeldende lover og forskrifter som angår sjøfolks arbeids- og levevilkår, samt generell informasjon om MLC (2006).