Nyheter

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Etterlyser nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

  • 19.04.2018
  • 09:28
  • Ulykker og sikkerhet, Fritidsbåt, Aktuelt, Nyheter

  325 personer har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsfartøy de siste ti årene. Nå ønsker sjøfartsdirektøren politisk drahjelp for å få på plass en nasjonal handlingsplan etter modell av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

 • Skal fase ut klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart

  • 16.04.2018
  • 13:56
  • Aktuelt, Nyheter

  Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

 • Tilbakeholdt seks skip i havnestatskontroller

  • 28.03.2018
  • 10:14
  • Aktuelt, Nyheter

  I løpet av 2017 gjorde Sjøfartsdirektoratets inspektører 557 havnestatskontroller av utenlandske skip. 227 av inspeksjonene resulterte pålegg mot skipet, mens det ble notert totalt 720 mangler. Det mest vanlige er mangler ved skipets ISM system, feil ved branndører og mangler med nautiske publikasjoner og kart.

 • Digitaliseringsmidler til utvikling av e-tinglysing

  • 23.03.2018
  • 09:42
  • Aktuelt, Nyheter

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har innvilget 7,1 millioner kroner til Sjøfartsdirektoratets søknad om medfinansiering til utvikling av en e-tinglysingsløsning for Skipsregistrene.