Nyheter

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Kjørte inspeksjonskampanje i USA

  • 28.12.2017
  • 13:00
  • Aktuelt, Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet gjennomfører uanmeldt tilsyn på norskregistrerte fartøy, som er delegert til klasseselskap, og arrangerer årlig to til tre kampanjer i utlandet. I 2017 har det blitt gjennomført to kampanjer som dette, der totalt 22 skip har blitt inspisert.

 • Sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip

  • 22.12.2017
  • 12:22
  • Aktuelt, Nyheter

  Å sørge for at skip blir gjenvunnet på en sikker og miljøvennlig måte har lenge hatt fokus i internasjonale fora, og det jobbes med flere internasjonale regelverk som vil regulere gjenvinningsprosessene.

 • Særskilt NIS-garanti for lønn og hjemreise opphører

  • 21.12.2017
  • 10:59
  • Sjøfolk, Aktuelt, Nyheter, MLC

  Som en følge av endringer i Maritime Labour Convention (MLC), bortfaller kravet om at rederiet stiller garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs. Endringen gjelder passasjer- og lasteskip registrert i NIS.

 • Saksgangen i søknader om ferdighetssertifikat (LFF)

  • 14.12.2017
  • 13:09
  • Aktuelt, Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet får for tiden mange henvendelser om krav om ferdighetssertifikat for mannskap på skip som bruker drivstoff med lavt flammepunkt. Her finner du informasjon om sertifikatkravet og søknadsfrister.