Den fire dager lange messen på Lillestrøm åpnet med Ocean Leadership Conference. Her var det åpningstaler fra fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Begge løftet handling og samarbeid for å nå bærekraftsmålene som er satt.

– Vi må skape et høyere nivå av tillit, sterkere relasjoner og mer åpenhet. Vi trenger et tettere samarbeid og «we need to collaborate for action», sa Hareide til applaus fra publikum.

Hilste på IMOs generalsekretær

MØTTES: IMOs generalsekretær Kitack Lim og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

 

Han viste til den norske samarbeidsmodellen som en tydelig drivkraft for norsk maritim industri som har gjort Norge verdensledende – spesielt innenfor ny teknologi og grønn skipsfart.

Hareide trakk også frem tidligere sjøfartsdirektør, Olav Akselsen, og takket for jobben han gjorde for Norge som flaggstat.

– Olav etablerte visjonen om å bli den foretrukne sjøfartsmyndigheten. Hans engasjement for å bygge opp et sterkt kundefokus resulterte i tettere og bedre samarbeid. Min intensjon er å bygge videre på arven fra Olav og videreutvikle samarbeidet med våre partnere, sa Hareide.

PANELSAMTALE:Siv Remøy-Vangen (Maritime Bergen), Christian James-Olsen (Wikborg Rein), Pia Meling (Massterly) og Knut Arild Hareide (Sjøfartsdirektoratet).


Se innslag fra dag 1 på Nor-Shipping under.