Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: WILDE
  • Kjenningssignal: LA3488
  • Småbåtregisteret, registreringsnummer: FAR669
  • Fartøystype: Fritidsfartøy DE-BAVV38C7E010
  • Bygd ved: Bavaria Yachtbau GmbH, Giebelstadt i Tyskland, 2010
  • Største lengde: 11,65 m
  • Breidde: 3,99 m
  • Djupgåande: 1,05 m
  • Eiga av: Lunde Båt Motor AS, Vettre; Rune Finjarn, Tranby; Øystein Reinhardt Hansen, Fredrikstad; Mette Langlie Ruud Hansen, Fredrikstad; og seinast av Peter Olof Nordberg, Sandefjord.

Melder ingen seg vil Peter Olof Nordberg få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00

post@nis-nor.no