Moglege eigarar av «Westland» – LD4879 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 25.03.2020

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: WESTLAND
  • Kjenningssignal: LD4879
  • Bygd ved: Vågen Båtbyggeri AS
  • Byggjeår: 1994
  • Modell: Vaagen 45 motorseiler
  • Største lengde:13,75 meter 
  • Djupne: 2,00 meter
  • Breidde: 4,55 meter
  • Eiga av: Kjell Orten, Aukra, Birgit Marianne Orten, Aukra, Truls Kjølberg, Stjørdal, og seinast av IIS International Industrial Service AS, Deknepollen.

Melder ingen seg, vil IIS International Industrial Service AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

 

Til toppen