Moglege eigarar av «VITA» – LK7637 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 11.03.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: VITA
  • Kjenningssignal: LK7637
  • Bygd ved Najadvarvet AB, Henån, Sverige, i 1983
  • Modell: NAJAD 371
  • Byggenummer: 26
  • Lengde: 11,27 m
  • Breidde: 3,60 m
  • Djupne: 1,35 m
  • Eiga av: Eivind Langøy, Austrheim; og sist av Steinar Albrigtsen, Sandnessjøen.

Melder ingen seg, vil Steinar Albrigtsen, Sandnessjøen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen