Moglege eigarar av «Trygg» – LK2217 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 10.10.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: TRYGG
 • Tidlegare Namn: LYNGØR
 • Kjenningssignal: LK2217
 • Bygd ved:Ukjend verft
 • Byggjeår: 1915
 • Modell: Colin Archer
 • Største lengde: 12,80 meter
 • Djupne: 1,46 meter
 • Breidde: 4,47 meter
 • Eiga av: Terje Salvesen og Petter A.Torgersen, Tolvsrød; Stig Akeren, Elling Juel og Ola Eide frå Bærum og seinast av Kristian Eriksen, Sætre.

Melder ingen seg, vil Kristian Eriksen  få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen