Moglege eigarar av «TRES AMIGOS" – LH2756 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 09.05.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-måna

·         Namn: «TRES AMIGOS» tidlegare «HYGGJE»

·         CIN-nr: NO-NBM82C11J910

·         Byggenr. 82C/03/10

·         Modell: Ardea 820 Combi

·         Kjenningssignal: LH2756

·         Bygd av NB Marine AS, Herdla, i 2010.

·         Securmark reg-nr: N706495S

·         Lengde: 8,3 m

·         Breidde: 3,06 m

·         Djupne: 0,95 m

·         Eiga av: Kjetil Mjelde, Haus og seinast av Karl Jan Brennholm, Ålesund.


Melder ingen seg, vil Karl Jan Brennholm, Ålesund, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen