Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: STORM RIDER
 • Kjenningssignal: LM7218
 • Tidlegare namn: «SOLSVIK», «JONO»
 • Tidlegare registrert i NOR som: SOLSVIK – LM7218
 • Sletta frå NOR 05.05.2017
 • Tidlegare fiskerimerke: H-13-BN, H-131-S
 • Byggja av: Thaule Båtbyggeri/Torvestad Slip og Mek. Verksted i 1979
 • : 14
 • Lengde: 9,79 m
 • Breidde: 3,30 m
 • Djupne: 1,14 m
 • Eigd av: Marex AS, Nesttun; Nils Magnus Borgen Dahl, Vardø; og seinast av Unicorns AS, Kjøllefjord.

Melder ingen seg, vil Unicorns AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjøloven § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52745000
post@nis-nor.no