Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: SOFIE
  • Kjenningssignal: LE7828
  • HIN/CIN/WIN-kode: DE-BAVS40S0D808
  • Fartøytype: Fritidsfartøy
  • Byggja av: Bavaria Yachtbau GmbH
  • Modell: Bavaria 40 Cruiser
  • Lengde: 11,99 m
  • Breidde: 3,99 m
  • Djupgåande: 2,10 m
  • Eigd av: Lunde Båt AS, Asker; Terje Solberg, Oslo; og seinast av Magnus Jensen, Oslo.

Melder ingen seg, vil Magnus Jensen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjøloven § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no