Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistera innan 1-ein-månad:

  • Namn: SINGOALLA
  • Tidigare namn: BLUE MOTION og MIRANDA III
  • Kjenningssignal: LJ9804
  • Bygd: NORD WEST YACHTS AB, HENÅN, Sverige i 2002
  • HIN-CIN-WIN nummer: SE-NWY39048I102
  • Modell: Nord West 390 Coupé
  • Lengde: 11,20 meter
  • Breidde: 3,70 meter
  • Djupne: 1,10 meter
  • Eiga av: Albert Negård, Asker; Nord West Yachts; Lars Eidesvik, Bømlo; og sinast av Peter M. von Erpecom, Bergen

Melder ingen seg, vil seg vil Peter M. von Erpecom få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistera

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no