Moglege eigarar av «Silver Queen Stavanger» – LH3701 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 09.10.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: SILVER QUEEN STAVANGER (Eks. Aurelia II)
 • Kjenningssignal: LH3701  
 • Nummer i Småbåtregisteret: LBY 195
 • Hin-nummer: GB-FLN11311A707
 • Bygd ved: Fairline Yachts Ltd, UK, i 2007
 • Modell: Fairline 47 Targa GT
 • Lengde: 14,34 m
 • Breidde: 4,08 m
 • Djuptgåande: 2,52 m
 • Eiga av: Tanzi Aurelio petroli S.R.L, Parma, Italia; Stavanger Marinesenter AS Stavanger; Jan Wathne, Stavanger; ER Trading AS, Sola og sist av Erling Roland, Hundvåg.

Melder ingen seg, vil Erling Roland, Hundvåg få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen