Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: SARAH (tidligare ISJENTA)
  • Kjenningssignal: LF3542
  • Modell: Viksund Proff 1001
  • Bygd av Viksund Båt AS, Strusshamn, i 1998
  • Lengde: 10,02 m
  • Breidde: 3,18 m
  • Djupne: 1,56 m
  • Eigd av: Hermod Jensen, 8370 Leknes, Ludvik Bjørn Fagerheim, 8372 Gravdal og seinast av Tommy Lennart AS, 8313 Kleppstad.

Melder ingen seg, vil Tommy Lennart AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no