Moglege eigarar av «Relentless» – LK7800 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 09.01.2020

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: RELENTLESS ex PARETO III
 • Kjenningssignal: LK7800
 • Bygd ved: Wauquiez Int.S.A, Frankrike
 • Byggjeår: 2001
 • Cin-Kode: FR-WAU43042J102
 • Modell: Wauquiez 43 PS
 • Lengde:13,01meter 
 • Djupne: 2,10 meter
 • Breidde: 4,20 meter
 • Eiga av: Jurg Jacobsen og Brita Nøstvik, Arendal og seinast av Stine Nysted Andersen og David Alastair Lloyd, Søgne.

Melder ingen seg, vil av Stine Nysted Andersen og David Alastair Lloyd få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen