Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: REGAL 2550
  • Kjenningssignal: LH5751
  • HIN/CIN/WIN no: NL-ECB02788C616 (RGMMP246D414)
  • Bygd ved Regal Marine Industries, Inc. i Orlando, FL USA
  • Byggjeår: 2014
  • Modell: Regal 2550 Cuddy
  • Lengde: 7,49 m
  • Breidde: 2,5 m
  • Djuptgåande: 0,86 m
  • Eiga av: Regal Marine Industries, Inc. Orlando, FL USA; Sundance Marine, INC. Fort Lauderdale, USA; Sven Holm Rust, Hokksund; Båtspesialisten Kristiansand AS og seinast Bjørn-Erik Kjøle, Jessheim.

Melder ingen seg, vil Bjørn-Erik Kjøle få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no