Moglege eigarar av «RÅHOLM» – LK3958 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 06.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: «RÅHOLM» tidlegare «HENRIK» «ØYVON» og «FENDY»

·         Kjenningssignal: LK3958

·         Bygd ved A/S Taule Båtbyggeri og Plastfabrikk, Grimstad, 1990

·         Type: Fiskekrysser

·         Tidlegare fiskerimerke: «ST-108-F» «M-9-MD» og «ST-60-H»

·         Største lengde: 8,82 m

·         Breidde: 3,14 m

·         Djupne: 1,53 m

·         Eiga av: Einar Arntsen, Inntian, Per M. Hagebø, Midsund, Magnar Furuvik, Sandstad og seinast av Jim Harald Sæternes, Rørvik.


Melder ingen seg, vil Jim Harald Sæternes, Rørvik, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen