Moglege eigarar av «Primula» - LD9743 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 08.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: Primula
 • Tidligare namn: Bjørg 2
 • Kjenningssignal: LD9743
 • Byggjenummer: 23
 • HIN-kode: NO-FLE00023J898
 • Modell: Flem 340
 • Bygd av: Silver Plast AS, Midsund /Flem Tekniske AS, Molde, i 2000
 • Lengde: 11,27 m
 • Breidde: 3,26 m
 • Eiga av: Andreas og Bjørg Vilnes, Førde og seinast av Rune Sund, Hauglandshella og Stig Magne Sund, Atløy.    

Melder ingen seg, vil Rune Sund og Stig Magne Sund, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen