Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Pearl
  • Kjenningssignal: LH4435
  • Bygd av: Chantiers Jeanneau SA, Les Herbiers i Frankrike, i 2005
  • CIN-kode.: FR-IRI00017L506
  • Lengde: 12,59 m
  • Breidde: 4,13 m
  • Djupne: 2,13 m
  • Eigd av: Jostein Storesund, Torvastad; Thoralf Huth, Greåker; Roger Bjørge, Vesterøy; Knut Kampen Buset og Linn Emilie Knutsen, Oslo; Erik Johannessen, Gamle Fredrikstad; Rolf Sandvik, Jelsa og seinast av Hans-Christian Blauenfeldt, Vestby.

Melder ingen seg, vil Hans-Christian Blauenfeldt, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no