Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: PANGAEA II tidl. REGINA III
  • Kjenningssignal: LG2287
  • Bygd av: Pacific Asian Enterprises, P.A.E, Taiwan.
  • Byggeår: 1999
  • Cin-nr. GB-HPI156451707 (tidl. US-PAI46062B199)
  • Model: Nordhavn 46 Trawler
  • Lengde: 14,05 m
  • Breidde: 4,70 m
  • Djupne: 2,05 m
  • Eiga av: Telko A/S, Tjøme; Knut Magne Hansen, Tjøme og seinast av Bente Bakos og Olav Sjøstrøm, Årnes.

Melder ingen seg, vil Bente Bakos og Olav Sjøstrøm, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no