Moglege eigarar av «Origo» – LK9685 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 02.12.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ORIGO
  • Kjenningssignal: LK9685
  • Cin-nr: GB-TBITQ520F606
  • Bygd ved Tornado Boats Internationale Limited, Storbritannia, i 2006
  • Største lengde: 9,46 m
  • Breidde: 2,60 m
  • Djupne: 0,80 m
  • Eiga av: Bodø Maritime AS og seinast av Aasgardr Services AS, Sørarnøy. 

Melder ingen seg, vil Aasgardr Services AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen