Moglege eigarar av «Olleanna» – LA7885 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 09.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: «OLLEANNA»
  • Kjenningssignal: LA7885
  • Bygd av Sundsørs Värv, Nyköping, Sverige.
  • Byggeår: 1977
  • Modell: OE 32
  • Lengde: 9,89 m
  • Breidde: 3,18 m
  • Djuptgåande: 1,50 m
  • Eiga av: Sören Einar Johansson, Klädesholmen og Göran Daniel Johansson, Göteborg, og seinast av Are Wiig, Svelvik.

Melder ingen seg, vil Are Wiig, Svelvik, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen