Moglege eigarar av «Nora» - LM5830 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 28.02.2018

Kunngjering Sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no


Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Nora
  • Tidlegare namn: Nirvana
  • Kjenningssignal: LM5830
  • Modell: Hallberg-Rassy 41
  • Bygd av: Hallberg-Rassy Varvs AB i Sverige, i 1976
  • Lengde: 11,70 m
  • Breidde: 3,58 m
  • Djupne: 1,42 m
  • Eiga av: Pål Gabrielsen, Nærsnes, Eivind Olafsen, Nesna og seinast av Bjørn Edvardsen, Stavern     

 

Melder ingen seg, vil Bjørn Edvardsen, Stavern, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen