Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: NIKLAS
  • Kjenningssignal: LH6194
  • Småbåtregister nr.: WAA311
  • Bygd av NB MARINE AS, Herdla, Norge 1992
  • Modell: NB 840
  • Største lengde: 8,235 m
  • Breidde: 3,18 m
  • Djupne: 0,927 m
  • Eiga av: Steinar Antonsen, Straumsjøen; Jn Maskinservice AS, Kongsvik; Jarl Oddvar Nilsen, Kongsvik; Bjørnar Borgen, Harstad; Odd Sigurd Skoglund, Finnsnes og seinast av Bjørn-Are Lorentzen, Harstad.

Melder ingen seg, vil Bjørn-Are Lorentzen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no