Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: NAUSTE
  • Kjenningssignal: LG6956 (tidlegare: LI5059 og LE8329)
  • HIN/CIN/WIN no: NO-ASK10856B606
  • Bygd ved Henrik J. Askviks Sønner AS, Hagavik i 2006
  • Modell: Askeladden Commuter 805
  • Lengde: 7,996 m
  • Breidde: 2,748 m
  • Eiga av: Ole Bertil Giskeødegård, Valderøya og seinast Thomas Rånes, Bodø.

Melder ingen seg, vil Thomas Rånes få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no