Moglege eigarar av «MONSUN» - LF5722 - blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 08.01.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: «MONSUN»
 • Kjenningssignal: LF5722
 • Tidlegare register: «SFC-8393» i Sverige
 • Bygd av: Nr. 315 v/Trefjar Ltd, Hafnarfjördur, Island, i 2007
 • Modell: Cleopatra 35
 • Materiale: Plast
 • Merkenr: F-47-M
 • Lengde: 10,99 m
 • Breidde: 3,74 m
 • Djupgåande: 1,41
 • Eiga av: Erling Lennart Jansson, Sverige; Brochmann AS, Havøysund; E-VA AS, Havøysund og seinast av Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund.


Melder ingen seg, vil Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen