Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Mina
  • Kjenningssignal: LH4623
  • Bygd av: Forbinabåtar AB, Sverige, i 2005
  • HIN-kode: SE-FORF0174L506
  • Modell: Forbina 40 Fly
  • Lengde: 12,25 m
  • Breidde: 3,95 m
  • Djupgåande: 0,9 m
  • Eigd av: Knut Sæther, Aurskog; Rolf Kristoffersen, Myre; Lisbeth Berg-Hansen, Bindalseidet og seinast av Ståle Kjølstad, Sandnessjøen.

Melder ingen seg, vil Ståle Kjølstad, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no