Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: MIE
  • Kjenningssignal: LH5367
  • HIN/CIN/WIN-NR: SE-SRCA0047D111
  • Bygd av Storebro Bruks AB, Sverige.
  • Byggjeår: 2011
  • Lengde: 9,79 m
  • Breidde: 3,27 m
  • Djuptgåande: 1,18 m
  • Eiga av: Oslo Båtsenter AS, Per Fossum, Oslo; Sivert Gammelsether, Tønsberg og seinast Mie Mortensen, Oslo.

Melder ingen seg, vil Mie Mortensen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no