Moglege eigarar av «Mariell» - LH2838 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 13.06.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Mariell
  • Kjenningssignal: LH2838
  • CIN-kode: NO-SKOS0096C404
  • Modell: Skorgenes 330 Sonic  
  • Bygd av: UAB Skorgenes, Raseiniu, Lithauen, i 2004
  • Lengde: 10,16 m
  • Breidde: 3,38 m
  • Djupne: 0,90 m
  • Eiga av: Karstein Yttervik, Torvikbukt; Egil Lervåg, Eidsnes og seinast av Trond Johansen, Langevåg.

Melder ingen seg, vil Trond Johansen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen