Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: MARIANNE II
  • Kjenningssignal: LH4990
  • Modell: PRESTIGE 42 FLY
  • HIN/CIN/WIN-kode: FR-IRIG0028F606
  • Bygd av Chantiers Jeanneau SA, Frankrike, 2006
  • Lengde: 11,98 m
  • Breidde: 4,16 m
  • Djupne: 2,32 m
  • Eigd av: Marina Anne-Marie U. Magy og Joël Petrus Snauwaert, Belgia; Marina Yachting Center, Belgia; Kjartan Eide-Fredriksen, Ål og seinast av Stein Herland, Bergen.

Melder ingen seg, vil Stein Herland få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no