Moglege eigarar av «Maria» – LE4928 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 15.03.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: MARIA
 • Tidlegare namn: MADNESS
 • Cin nr: LT-SKOE0201B707
 • Kjenningssignal: LE4928
 • Reg. nr. RCC147
 • Bygd ved UAB Skorgenes, Litauen i 2007
 • Modell: Skorgenes Nordic 350
 • Største lengde: 10,16 m
 • Breidde: 3,38 m
 • Djuptgåande: 1,15 m
 • Eiga av: Ingvar Rudi, Ask, Olav Stokke, Sandsli, Helge Norheim, Bulandet og seinast av Geir Folkedal, Ålesund. 

Melder ingen seg, vil Geir Folkedal, Ålesund, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen