Moglege eigarar av «Maline» – LH3053 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 05.12.2018

Kunngjering Sjøloven § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: «Maline» tidlegare «Liberte»
  • Kjenningssignal: LH3053
  • Bygd av Malø Yachts, Sverige, 1988
  • Modell: Malø 96
  • Annen id: «Lloyd’s HCC GOT 754016»
  • Lengde: 9,80 m
  • Breidde: 3,17 m
  • Djupne: 1,86 m
  • Eiga av: John Magne Fjelde og Ada K. Fjelde, Moss; Henrik H og Brit Carstensen Meling, Austre Åmøy; Frode Nevøy, Rennesøy og seinast av Ola Magne Einang, Folkestad.


Melder ingen seg, vil Ola Magne Einang, Folkestad, få registerheimel til fartøyet i medhald av Sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen