Moglege eigarar av «Maj» – LH2618 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 07.03.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: MAJ
 • Kjenningssignal: LH2618
 • Bygd av: MALÖ YACHTS AB, Sverige
 • Byggjeår: 2008
 • Cin kode: SE-MAL40131D808
 • Model: Malö 40 Classic
 • Lengde: 12,42 m
 • Breidde: 3,83 m
 • Djupgåande: 1,96 m
 • Eiga av: Malö Yachts AB, Sverige; Ann-Christin Ericsson Lund, Torslanda, Sverige og senast av Bjørn Sigurd Brevig, Halden.

Melder ingen seg, vil Bjørn Sigurd Brevig, Halden få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen