Moglege eigarar av «Lindus» – LH3026 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 08.10.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: LINDUS
  • Tidlegare namn: FLY AWAY
  • Kjenningssignal: LH3026
  • Bygd ved AZIMUT-BENETTI S.P.A, Italia, i 2013
  • Modell: Azimut-43 Magellano
  • Største lengde: 12,96 m
  • Breidde: 4,40 m
  • Djuptgåande: 1,20 m
  • Eiga av: Kusakin Ilya, Moskva; VM Boote Srl, Lavagna i Italia; Valhall Marine AS, Drammen og seinast av Runar Olaf Bakken, Drammen. 

Melder ingen seg, vil Runar Olaf Bakken, Drammen, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen