Moglege eigarar av «LINA» – LJ7358 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 19.06.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: LINA
  • Kjenningssignal: LJ7358
  • CIN-nummer: NO-SAG12011B404
  • Bygd av: Saga Boats AS i Selje, Norge.
  • Byggeår: 2004
  • Lengde: 9,20 m
  • Breidde: 3,24 m
  • Djupne: 1,05 m
  • Eiga av: Roald Kåreid frå Norheimsund, Christian Fotland frå Alversund, Frode Røsland frå Lindås og seinast av Haldis Lauksund frå Bergen.

Melder ingen seg vil Haldis Lauksund få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen