Moglege eigarar av «Liberte» – LA4400 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 12.01.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: LIBERTE
  • Kjenningssignal: LA4400
  • CIN-kode: NO-IMPNYA09H707
  • Bygd ved Marine Projects (Plymouth) Ltd. i Devon, Storbritannia, i 1997
  • Lengde: 13,90 m
  • Breidde: 4,20 m
  • Djupgåande: 1,01 m
  • Eiga av: Båtar Online KB, Sverige; Jørn Dyre Nilsen, Kløfta og seinast av Hans Waagen, Kongsberg.

Melder ingen seg, vil Hans Waagen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen