Moglege eigarar av «SOLMAI» – LF5116 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 05.11.2019

Kunngjering Sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fiskefartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: SOLMAI
 • Kjenningssignal: LF5116
 • Fiskerimerke: H-12-FJ
 • Modell: Selfa 33
 • Bygd ved Selfa Arctic Trondheim AS, i 1998
 • Lengde: 10,245 m
 • Breidde: 3,60 m
 • Djupne: 2,043 m
 • Djupgåande: 1,627 m
 • Eigd av: Jakob Korsnes, Kvenvær, og seinast av Ronald Solli, Fitjar.

Melder ingen seg, vil Ronald Solli få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen