Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: LEON (ex. LATØY, AUMANE, OSUND og KURT WILHELM)
  • Kjenningssignal: LM2623
  • : TF-58-G (ex. F-58-M, H-24-O og V-5-TM)
  • Bygg nr. 1021 av Viksund Nora A/S
  • Byggjestad: Rødskjær, Norge i 1985
  • Største lengde: 9,97 m
  • Breidde: 2,91 m
  • Djupne:: 0,90 m
  • Eiga av Ruben Oen Torsvik, Øygarden; Reidar Skåtøy, Lysekloster; Stian Olsen Mikalsen, Havøysund og seinast av Cavaro AS, Mehamn.

Melder ingen seg vil Cavaro AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no