Moglege eigarar av «Lady Aurora» - LH2523 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 02.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Lady Aurora
  • Tidligare namn: Nikoline
  • Kjenningssignal: LH2523
  • Modell: Albatross 321 MS
  • Bygd av: Veneveistämö Syrjäsuo Oy, Piikkiö, Finland i 1985
  • Lengde: 9,80 m
  • Breidde: 3,30 m
  • Djupne: 0,65 m
  • Eiga av: Willy Nøstdahl, Hol i Tjeldsund og seinast av Stig Roar Isaksen, Finnsnes

Melder ingen seg, vil Stig Roar Isaksen, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

 

Til toppen