Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: KLUNK
  • Kjenningssignal: LH4720
  • Hin No/Cin No: DE-BAVK35C9D505
  • Bygd ved Bavaria Yachtbau i Tyskland
  • Byggjeår: 2005
  • Modell: Bavaria 35 Sport
  • Lengde: 10,85 m
  • Breidde: 3,80 m
  • Djupntgåande: 0,95 m
  • Eiga av: Morten Christensen, Oslo; Sten Ragnar Evensgaard, Nesoddtangen; Ole Morten Hystad Larsen, Sandefjord; Johnny Eftevand, Kristiansand; Ingrid Vik Tollefsrud, Kristiansand; Tom Helge Vik Tollefsrud, Kristiansand og seinast Øyvind Holth Thoresen, Larvik.

Melder ingen seg, vil Øyvind Holth Thoresen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no