Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: KÅFJORD
  • Kjenningssignal: LH4475
  • Fiskerimerke: AG-18-LS
  • Bygd av Hanstholm Aluminium, Danmark i 1989
  • Bygg nr.: 31009
  • Største lengde: 9,67 m
  • Breidde: 3,20 m
  • Djupne: 1,70 m
  • Eiga av: Nicklason Fiskeri AB, Öckerö i Sverige, og seinast av Sjøsprøyt Båly AS, Lindesnes

 

Melder ingen seg vil Sjøsprøyt Båly AS få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no