Moglege eigarar av «Juventa» – LG6462 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 09.08.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: «JUVENTA»
 • Kjenningssignal: LG6462
 • CIN-nr: DE-BAVU32E6L203
 • Bygd av Bavaria Yachtbau GmbH, Tyskland.
 • Byggeår: 2002
 • Modell: Bavaria AC32
 • Lengde: 9,90m
 • Breidde: 3,35 m
 • Djuptgåande: 1,50 m
 • Eiga av: Bjørn Magne Akselsen, Fredrikstad, Thomas Lauritzen, Son, Jan Eyolf Blom, Kråkerøy, Eirik Ansteensen Vågsmyr og seinast av Ludvig Nielsen, Oslo.

Melder ingen seg, vil Ludvig Nielsen, Oslo, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen