Moglege eigarar av «Jippi» - LH3528 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 13.08.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Jippi
  • Kjenningssignal: LH3528
  • CIN-kode: LT-SKOP0330C414
  • Modell: Bahama 42
  • Bygd av: UAB Skorgenes, Litauen, i 2014.  
  • Lengde: 12,60 m
  • Breidde: 4,10 m
  • Djupgåande: 0,90 m
  • Eigd av: Brede Lima, Sandnes.

Melder ingen seg, vil Brede Lima, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen