Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: IZA
  • Kjenningssignal: LH5537
  • Bygd ved: Saxdor Yachts OY, Helsinki, Finland
  • HIN NO./CIN NO: FI-SFX3C152E222
  • Byggjeår: 2022
  • Modell: Saxdor 320 GTC
  • Lengde: 9,69 m
  • Breidde: 3,03 m
  • Djupne: 0,92 m
  • Eiga av: Saxdor Yachts Oy, Helsinki, Finland; Argo Nautical, Warwick, Storbritannia og seinast av Jonny Lunde, Orkanger.

Melder ingen seg, vil Jonny Lunde få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00

post@nis-nor.no