Moglege eigarar av «ISELIN» – LH2561 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 07.02.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: ISELIN (ex. SPECIAL)

·         Kjenningssignal: LH2561

·         CIN-nummer: GB-SIL36219C898

·         Bygd av: Sealine International Ltd, Worcestershire, UK.

·         Byggeår: 1998

·         Lengde: 11,3 m

·         Breidde: 3,68 m

·         Djupne: 0,94 m

·         Eiga av: Juan Pablo Robaina frå Puerto Rico, USA – Øystein Røksund frå Mosterhamn og seinast av Henrik Djønne og Margrethe Johanne Djønne frå Tau.

Melder ingen seg vil Henrik Djønne og Margrethe Johanne Djønne få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen