Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: INGRID
  • Kjenningssignal: LH5052
  • Bygd av Marine Projects LTD, England, i 1999
  • Bygg nr. N3072
  • HIN/CIN nr.: GB-MPPN3047C999
  • Lengde: 48,7 Fot
  • Breidde: 14,5 Fot
  • Djupne: 8,4 Fot
  • Eiga av: Gunvor Olsson, Sverige; og seinast av Lars Andreas Ek og Camilla Therese Ek, Vesterøy.

Melder ingen seg vil Lars Andreas Ek og Camilla Therese Ek, Vesterøy få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no