Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1- ein - månad:

  • Namn: HOME BY THE SEA
  • Kjenningssignal: LH5806
  • HIN/CIN/WIN: PL-RIV00110B121
  • Bygd av RIVO SP. ZO.O, Ul.Ks Jozefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, Poland
  • Byggjeår: 2023
  • Lengde: 11,95 m
  • Breidde: 4,00 m
  • Djupne: 0,5 m
  • Eiga av: Skjæløy Slipp Båtmegling AS, og seinast Inger Lise Vee Enerstvedt og Tom Erik Bråthen.

Melder ingen seg, vil Inger Lise Vee Enerstvedt og Tom Erik Bråthen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 52 74 50 00
nis-nor@sdir.no