Moglege eigarar av «Harmony of the seas – LA8245 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 07.03.2018

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: HARMONY OF THE SEAS, ex SARA
 • Kjenningssignal: LA8245
 • Bygd av: Nimbus Boat AB, Sverige
 • Byggjeår: 1988
 • Småbåtreg.nr:.LAA785
 • Modell: Nimbus 3003
 • Lengde: 8,70 m
 • Breidde: 3,20 m
 • Djupne: 0,85 m
 • Eiga av: Rune Fanebust, Manger; Peder Henrik Hausevik, Fevik; Svend Martin Bjelland, Sørumsand og Thomas Wisbech, Oslo.

Melder ingen seg, vil Thomas Wisbech, Oslo få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen