Moglege eigarar av «Golgi» – LG9890 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 12.04.2019

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: GOLGI
  • HIN/CIN NR.: PL-UNIC1046F616
  • Kjenningssignal: LG9890
  • Bygd av UNI Light Boat SP Z O.O, Polen i 2016
  • Lengde: 6,15 m
  • Breidde: 2,22 m
  • Djupne:  0,38 m
  • Eiga av: M.P.P.B J.W. Slepsk, Polen; UNI Light Boat SP. Z O.O, Polen; Autosalg AS, Vadsø og seinast av Finnmark Mat & Kulturopplevelser AS, Båtsfjord.

Melder ingen seg, vil Finnmark Mat & Kulturopplevelser AS, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen