Moglege eigarar av «Frida Marie» - LH3860 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 13.02.2020

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjøring på www.lysingsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: «FRIDA MARIE»
 • HIN-kode: GB-SIL33370C202
 • Kjenningssignal: LH3860
 • Småbåtregisternr.: BBK480
 • Bygget : Storbritannia i 2002 av Sealine International Ltd.
 • Båttype: Sealine F33
 • Lengde: 10,5 m
 • Breidde: 3,35 m
 • Djuptgåande: 0,94 m
 • Eiga av: Stavanger Marinesenter AS, Stavanger; Vidar Husa, Mysen; John Helge Inderdal, Sørli; og seinast av Hege Barstad og Odd Magnar Fjellet, Spillum.

Melder ingen seg, vil Hege Barstad og Odd Magnar Fjellet få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36. 

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
E-post: post@nis-nor.no

Til toppen